wersja do wydruku Anna Palus 10.12.2009 12:57

Podatki na 2010 rok

1. UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów


 

2. UCHWAŁA Nr XLIII/390/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


 

3. UCHWAŁA NR XLIII/392/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny


 

4. Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

 

5. Uchwała nr XXXII/283/08 z 26.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

6. Uchwała nr XXXII/284/08 z 26.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

7. Uchwała Nr II/8/06 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej


 

8. Uchwała Nr II/9/06 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

 

Od 1 stycznia 2008 r. Gmina Wałbrzych wprowadza System Wirtualnych Rozrachunków Kontrahenckich. Oznacza to, iż każdy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych posiada swój indywidualny nr konta, na który należy dokonywać wpłat zamiast jak do tej pory na rachunek 59 1020 5095 0000 5302 0011 3696. Zmiana ta nie dotyczy pozostałych podatków i opłat lokalnych.

 

Indywidualny nr konta zostanie wskazany każdemu podatnikowi na decyzji ustalającej wysokość podatku, którą podatnicy otrzymają w I kwartale br.

 

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH

dla dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów gminy :

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 59 1020 5095 0000 5302 0011 3696 

 

EGZEKUCJA PODATKOWA
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 05 1020 5095 0000 5802 0060 0684 

 

OPŁATA ADMINISTRACYJNA
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 10 1020 5095 0000 5602 0060 0692

 

OPŁATA TARGOWA
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 92 1020 5095 0000 5902 0060 0718

 

OPŁATA SKARBOWA
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 05 1020 5095 0000 5502 0060 0734

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 10 1020 5095 0000 5302 0060 0742

 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 98 1020 5095 0000 5202 0060 0759

 

WPŁATY ZA DOWODY OSOBISTE ORAZ ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH  OSOBOWYCH
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 95 1020 5095 0000 5102 0060 0668

 

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
(opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa rolna i czynsz najmu, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, mandaty Straży Miejskiej oraz grzywny, wpłaty ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za specyfikację przetargową)

PKO BP S.A. O/Wałbrzych 83 1020 5095 0000 5302 0011 6756

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 67 1020 5095 0000 5302 0075 5983

 

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

PKO BP S.A. O/Wałbrzych 78 1020 5095 0000 5002 0080 5499

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Wałbrzychu
Informację opublikował:Anna Palus
Informację wytworzył:
Data wytworzenia:10.12.2009 12:57
Data publikacji:10.12.2009 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż