Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Wałbrzychu
  Menu przedmiotowe
   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Tytuł dokumentu: KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA
Data publikacji: 02.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

   URZĄD MIEJSKI w WAŁBRZYCHU

POWIATOWY ZESPÓL ds. ORZEKANIA
o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w WAŁBRZYCHU

UL. LIMANOWSKIEGO 9, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL.FAX 74 6666 325

www. um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.plKARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYZEJ 16 ROKU ŻYCIA

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1.wniosek o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, które zachowuje ważność przez 30 dni od daty wystawienia

3.kopie posiadanych dokumentów medycznych potwierdzających naruszenie sprawności organizmu (oryginały dokumentów do wglądu w celu uwierzytelnienia), kopie posiadanych orzeczeń organów rentowych oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,

Wzory dokumentów do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności + zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do pobrania w siedzibie PZOoN
ul. Limanowskiego 9 Wałbrzych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Wałbrzychu

Miejsce składania dokumentów

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Wałbrzychu, Wałbrzych,
ul. Limanowskiego 9
sekretariat: pokój 10
tel./fax +48 74 66 66 325

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy

Opłaty

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim we Wrocławiu za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia

Informacje dodatkowe
Załączniki

Wniosek Dorosli.doc
  Wniosek Dorosli.doc
(224.5 KB)

Zaswiadczenie lekarskie.doc
  Zaswiadczenie lekarskie.doc
(177.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Joanna Stypułkowska

Rejestr zmian dokumentu
02.01.2013 Utworzenie dokumentu. (Joanna Stypułkowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia