Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Wałbrzychu
  Menu przedmiotowe
   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Tytuł dokumentu: KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA
Data publikacji: 02.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

   URZĄD MIEJSKI w WAŁBRZYCHU

POWIATOWY ZESPÓL ds. ORZEKANIA
o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w WAŁBRZYCHU

UL. LIMANOWSKIEGO 9, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL.FAX 74 6666 325

www. um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.plKARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYZEJ 16 ROKU ŻYCIA

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1.wniosek o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, które zachowuje ważność przez 30 dni od daty wystawienia

3.kopie posiadanych dokumentów medycznych potwierdzających naruszenie sprawności organizmu (oryginały dokumentów do wglądu w celu uwierzytelnienia), kopie posiadanych orzeczeń organów rentowych oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,

Wzory dokumentów do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności + zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do pobrania w siedzibie PZOoN
ul. Limanowskiego 9 Wałbrzych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Wałbrzychu

Miejsce składania dokumentów

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Wałbrzychu, Wałbrzych,
ul. Limanowskiego 9
sekretariat: pokój 10
tel./fax +48 74 66 66 325

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy

Opłaty

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim we Wrocławiu za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia

Informacje dodatkowe
Załączniki

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.doc
  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.doc
(46.5 KB)

Wniosek Dorosli.doc
  Wniosek Dorosli.doc
(224.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Joanna Stypułkowska

 Rejestr zmian dokumentu
22.05.2014 Edycja dokumentu (Joanna Stypułkowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia