ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DZIERŻAWĘ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY WAŁBRZYCH NIE OBJĘTYCH UMOWAMI O ZARZĄDZANIE

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.pl


KARTA INFORMACYJNA

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DZIERŻAWĘ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY WAŁBRZYCH NIE OBJĘTYCH UMOWAMI O ZARZĄDZANIE


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014 r, poz. 518).

2. Uchwała nr XXXIV/138/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie określenia zasad nabywania,obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu ze zm.

3. Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych – Zarządzenie Nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. ze zm.

4. Zarządzenie Nr 361/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 07 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wałbrzych z wyłączeniem dróg wewnętrznych ze zm.

5. Zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18 stycznia 2012 r w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wałbrzych.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wymagana w uzasadnionych przypadkach).

3. Mapka ewidencyjna w przypadku dzierżawy części działki (po raz pierwszy)

Wzory dokumentów do pobrania

1.Wniosek o wydzierżawienie działki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

2. Wniosek o zawarcie kolejnej umowy do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Biuro Infrastruktury i Nieruchomości

ul. Kopernika 2, pok nr 104 (I piętro)

szczegółowe informacje na temat realizacji procesu można uzyskać pod nr telefonu 6655227

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

ul. Sienkiewicza 6-8, tel. 074 6488504, 074 6488505

Termin załatwienia sprawy

Ok. 4 miesięcy – pierwsza dzierżawa

Ok. 3 miesięcy – kolejne dzierżawy

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Tryb odwoławczy

brak

Informacja

-

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DZIERŻAWĘ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY WAŁBRZYCH NIE OBJĘTYCH UMOWAMI O ZARZĄDZANIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Wałbrzychu
Informację opublikował:Joanna Stypułkowska
Informację wytworzył:
Data wytworzenia:08.07.2011 13:10
Data publikacji:08.07.2011 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.10.2014 14:30 Dodano załącznik "Wzór - dzierżawa - zawarcie kolejnej
umowy.odt"

(Anna Palus)
23.10.2014 14:18 Dodano załącznik "wniosek o dzierżawę.odt"
(Anna Palus)
23.10.2014 14:18 Usunięto załącznik wniosek o dzierżawę.odt
(Anna Palus)
23.10.2014 14:16 Edycja dokumentu (Anna Palus)
25.04.2014 08:56 Dodano załącznik "wniosek o dzierżawę.odt"
(Anna Palus)
25.04.2014 08:56 Usunięto załącznik wniosek o dzierżawę.odt
(Anna Palus)
24.04.2014 14:06 Edycja dokumentu (Anna Palus)
18.06.2013 14:00 Dodano załącznik "wniosek o dzierżawę.odt"
(Anna Palus)
18.06.2013 13:59 Usunięto załącznik wniosek o dzierżawę.odt
(Anna Palus)
18.06.2013 13:57 Dodano załącznik "wniosek o dzierżawę.odt"
(Anna Palus)
18.06.2013 13:55 Usunięto załącznik Wzór I - dzierżawa - nowa.odt
(Anna Palus)
18.06.2013 13:49 Edycja dokumentu (Anna Palus)
25.01.2013 12:18 Dodano załącznik "Wzór I - dzierżawa - nowa.odt"
(Anna Palus)
25.01.2013 12:10 Usunięto załącznik wniosek o dzierżawę
(Anna Palus)
10.01.2013 14:17 Edycja dokumentu (Anna Palus)
26.04.2012 08:29 Edycja dokumentu (Anna Palus)
26.04.2012 08:28 Dodano załącznik "wniosek o dzierżawę"
(Anna Palus)
26.04.2012 08:27 Usunięto załącznik wniosek o dzierżawę.odt
(Anna Palus)
26.04.2012 08:27 Usunięto załącznik Wzór - dzierżawa - zawarcie kolejnej
umowy.odt

(Anna Palus)
26.04.2012 08:26 Edycja dokumentu (Anna Palus)
02.04.2012 10:30 Edycja dokumentu (Anna Palus)
08.07.2011 15:44 Edycja dokumentu (Joanna Stypułkowska)
08.07.2011 15:44 Dodano załącznik "Wzór - dzierżawa - zawarcie kolejnej
umowy.odt"

(Joanna Stypułkowska)
08.07.2011 15:35 Edycja dokumentu (Joanna Stypułkowska)
08.07.2011 15:35 Dodano załącznik "wniosek o dzierżawę.odt"
(Joanna Stypułkowska)
08.07.2011 13:10 Utworzenie dokumentu. (Joanna Stypułkowska)