Zarządzenie nr 61/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2012

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Z DNIA 23 stycznia 2012r.w sprawie powołania komisji konkursowejNa podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję komisje konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku w składzie:

  1. Jan Jędrasik – Przewodniczący Komisji,

  2. Mariusz Gawlik – Członek Komisji,

  3. Monika Zalas – Członek Komisji,

  4. Marcin Szewczak – Członek Komisji

  5. Jerzy Siatkowski – Członek Komisji


§ 2

Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty, według karty oceny merytorycznej zawartej
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na w/w zadanie zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


§ 3

Komisja zaopiniuje złożone oferty na realizację zadania określonego w § 1 w terminie 14 dni od daty upływu ich składania.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 61/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Wałbrzychu
Informację opublikował:Sylwia Kołacz
Informację wytworzył:
Data wytworzenia:23.01.2012 00:00
Data publikacji:23.01.2012 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż